♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ६ वी विषय- विज्ञान 1 नैसर्गिक संसाधने – हवा, पाणी आणि जमीन page no 1- 3

इयत्ता   ६ वी  विषय- विज्ञान    1 नैसर्गिक संसाधने – हवा, पाणी आणि जमीन     page no   1- 3

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक    1- 3  वरील आहेत 

          पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी 

व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा .

१    नैसर्गिक संसाधने कशाला म्हणतात?

 उत्तर :- ……………………………………

२   पृथ्वीवर किती टक्के पाणी आहे  ? 

 उत्तर :- ……………………………………

३   वातावरणाचे पाच थर कोणते ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

४   हवेतील वायूंचे उपयोग लिहा ? .

 उत्तर :- ……………………………………

५.    वायु प्रदूषण कशाला म्हणतात ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

६.    ओझोनचा थर या विषयी माहिती लिहा ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास  

1. Natural Resources – Air, Water and Land     page no   1- 3

          पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी 

व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा 

Write the answers to the following questions in your notebook.

1 What are natural resources called?

 Answer: – ………………………………… …

2 What percentage of the earth is water?

 Answer: –

3 What are the five layers of the atmosphere? .

 Answer: – ………………………………… …

4 Write the uses of air gases? .

 Answer: – ………………………………… …

5. What is air pollution called? .

 Answer: –

6. Write information about the ozone layer? .

 Answer: -……………………

  • तुम्हाला माहित आहे का की Junk Food का खाऊ नये? मजेशीर माहीती व्हिडिओ स्वरुपात माहिती करुन घेण्यासाठी

  • जे झाले ते चांगले झाले | छान छान गोष्टी अ‍ॅनिमेशन गोष्ट पाहण्यासाठी

दररोजचा ई लर्निंग अभ्यास , शैक्षणिक व्हिडिओ , इत्यादी नियमित मिळवण्यासाठी आमचा टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा  खालील Join Now या बटणावर क्लिक करा