♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 6 वी सेतू अभ्यास दिवस 16

इ 6 वी  सेतू अभ्यास दिवस 16

विषय  – मराठी 

सुचनाफलक तयार करा

खालील सूचना फलक  मधील माहिती व्यवस्थित वाचा


खालील सोडवलेले उदाहरण  व्यवस्थित  समजावून घ्या

पुढील गुणाकार कर.

1) एका मोबाईलची किंमत 21,687 रुपये आहे तर अशा 65 मोबाईलची किंमत काढ.

विषय  – इंग्रजी 

Template No: 16

पुढे दिलेल्या नकाशात खंडाची नावे अचूक लिहा.

विषय  – हिंदी

सपूत कहानी का पठन करे


या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

विद्यार्थी जीवन मूल्यों के संदर्भ में कहानी ढूंढकर बताएँ।