♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 6 वी सेतू अभ्यास दिवस 14

इ 6 वी  सेतू अभ्यास दिवस 14

विषय  – मराठी 

सूचनाफलक व जाहिरात वाचन

खालील सूचना फलकाचे निरीक्षण करा

खालील सूचना फलकाचे निरीक्षण करा  व खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा

१) वरील जाहिरात कशाशी संबंधित आहे? 

उत्तर : ………………………………………….

२) सहलीसाठी किती विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार आहेत? 

उत्तर : ………………………………………….

३) सहलीची फी किती रूपये आहे? 

उत्तर : ………………………………………….

४) वरील जाहिरात कोणी दिली आहे? 

उत्तर : ………………………………………….

५) सहभागी विद्यार्थ्यांना कोणती तयारी करण्यास सांगितली आहे? 

उत्तर : ………………………………………….

६)पक्षी निरीक्षण सहलीसाठी कोणते स्थळ निवडले आहे? 

उत्तर : ………………………………………….

७) सहल किती दिवसांची आहे?

उत्तर : ………………………………………….

८) सहलीचे आयोजन फेब्रुवारी महिन्यात का केलेले आहे? 

उत्तर : ………………………………………….

९) जाहिरातीत सुवर्णसंधी हा शब्द का वापरला असेल?

उत्तर : ………………………………………….

विषय  – गणित 

वजाबाकी करा.

(1) 8.57,513 – 4,82.256

(2) 13,17,519  – 10,07,423

(4) 45,43,827 – 12,05,938 

(5) 70,12,345- 28,64,547

(3) 68.34,501 – 23,57,823

(6) 38,01,213 – 37,54,648

1. प्रथमेशला 27.450 रुपयांचा एक लॅपटॉप घ्यायचा आहे. त्याच्याजवळ 22.975 रुपये आहेत, तर लॅपटॉप घेण्यासाठी त्याला आणखी किती रक्कम लागेल ?

2. एका वर्षी एका कंपनीने 44,73 स्कूटर्स तयार केल्या. दुसऱ्या वर्षी 43.150 स्कूटर्स तयार केल्या, तर कंपनीने पहिल्या वर्षी किती जास्त स्कूटर्स तयार केल्या ?

3. एका शहरात पुरुषांची संख्या 16,37,856 असून स्त्रियांची संख्या 16,52.978 आहे, तर स्त्रियांची संख्या पुरुषांच्या संख्येपेक्षा किती जास्त आहे ?

4. एका संस्थेने सामाजिक उपक्रमासाठी 25,00,000 रुपये जमा करण्याचे ठरवले होते. लोकवर्गणी व इतर मदतीतून संस्थेला 26,57,340 रुपये मिळाले, तर संस्थेला ठरवल्यापेक्षा किती रक्कम जास्त मिळाली ? 

5 23,849 व 27,056 या संख्या घेऊन बजाबाकीचे उदाहरण तयार करा व सोडवा.

विषय  – इंग्रजी
Template No: 14 

 खालील जोड्या विरुद्धार्थी च्या जोड्या जुळवा

विषय  – परिसर अभ्यास  कृतिपत्रिका १३

संदर्भ : इयत्ता पाचवी पाठ क्रमांक 17 (वस्त्र आपली गरज )

विषय  -भूगोल 

१) तुम्हाला पाणी कोठून मिळते ?

उत्तर : ………………………………………….

२) तुम्हास माहीत असणारे पाण्याचे स्त्रोत कोणते ?

उत्तर : ………………………………………….

३)पावसामुळे जमिनीवर पडणारे पाणी कोठे जाते ?

उत्तर : ………………………………………….

4 पृथ्वीच्या जलावरणात कशाचा समावेश आहे ?

उत्तर : ………………………………………….

5 महासागर मानवासाठी कसा महत्वाचा आहे ते लिहा.

उत्तर : ………………………………………….

विषय  – हिंदी


1 कविता का लय के साथ  मुखर वाचन करे |


या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
2 नीम के पेड़ का  महत्त्व लिखे ।

 जवाब ……………………………………….

3  नीम की पत्ती चबाने पर उसका स्वाद कैसा लगता है ?

 जवाब ……………………………………….

4  नीम से क्या क्या बनाया  जाता है ? 

 जवाब ……………………………………….