♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 6 वी सेतू अभ्यास दिवस ११

इ  6   वी  सेतू अभ्यास दिवस  ११

चित्र पहा व चित्रा विषयी माहिती आपल्या वहीत लिहा 

चित्र पहा खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

चित्रातील व्यक्ती कोण आहे ?

तिचे काम आपल्याला जाणून घ्यायचे आहे या मुद्द्याचा विचार करून प्रश्न तयार करा

१) तुमच्या परिसरातील एखाद्या कारागिराची माहिती मिळविण्यासाठी प्रश्न तयार करा.

उत्तर : ………………………………………….

२) तुमच्या परिसरातील रिक्षाचालक, एस. टी चालक यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी १० प्रश्न तयार

उत्तर : ………………………………………….


2. विषय – गणित 

सेतू अभ्यास विषय गणित याचा अभ्यास करण्यासाठी