इयत्ता ५ वी विषय – मराठी मुंग्यांच्या जगात Page no 13

खालील व्हिडिओ पहा .कखालील व्हिडिओ पहा खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा 

  1.  एखाद्या मुंगीवर संकट आल्यावर मुंग्या काय करतात ?

                उत्तर – …………………………………………..

           2  मुंग्या आपल्या शरीराचा पृष्ठभाग केव्हा घासतात ? 

        उत्तर – ………………………………………

            3.  कोणाच्या संरक्षणासाठी मुंग्या नेहमी तत्पर असतात   ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            4 .  मुंग्या शत्रुवर काय सोडतात? 

           उत्तर – …………………………………………..

            5 .  मुंग्यांकडून कोणती गोष्ट  आपल्याला  शिकण्यासारखे आहे  ? 

           उत्तर – …………………………………………..

  • संख्यांचा चढता उतरता क्रम सोपी पद्धत

  • सोप्या पद्धतीने रक्षाबंधनचे चित्र कसे काढावे ? 

Name (required)E-mail (required)Website

Leave a Reply