♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता -५ वी विषय – इंग्रजी The Little red hen page no 16

इयत्ता -५ वी  विषय –  इंग्रजी  The Little red hen   page no 16

fairy tales story in english written ,A  introduction to number system ,school education ,elementary school ,top elearning websites 

खाली दिलेला व्हिडिओ काळजीपूर्वक पहा आणि The Little red hen गोष्ट पुस्तकातील पान क्रमांक 16 वरून वाचण्याचा प्रयत्न करा 

पुस्तकातील पान क्रमांक 17 वर  चित्रांचा योग्य क्रम लावा