♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता – ४ थी विषय – परिसर अभ्यास 2 शिवरायांचे बालपण page no 12

इयत्ता  –    ४ थी     विषय –  परिसर अभ्यास 2  शिवरायांचे बालपण     page no 12

school education ,elementary school ,top elearning websites 

खाली दिलेला व्हिडिओ काळजीपूर्वक पहा आणि शिवरायांचे बालपण  हा पाठ समजावून घ्या    

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

  1. शिवनेरी हा किल्ला कोठे आहे ?

     उत्तर – …………………………………………..

  1. शिवनेरी किल्ल्याचा किल्लेदार कोण  होते  ? 

उत्तर – …………………………………………..

 3. शिवरायांचा जन्म कोणत्या दिवशी झाला ?

  उत्तर – …………………………………………..

 4.  जिजाबाई शिवरायांना कोणत्या गोष्टी सांगत ?  

  उत्तर – …………………………………………..

    5. मावळ्यांची मुले कशी होती ?  

  उत्तर – …………………………………………..

    6 . निजामाने भर दरबारात कोणाची हत्या केली ?  

  उत्तर – …………………………………………..

    7. निजामाने भर दरबारात कोणाची हत्या केली ?  

  उत्तर – …………………………………………..