♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ४ थी विषय – इंग्रजी Little Brown Sparrows page no 42

इयत्ता  ४ थी    विषय  –   इंग्रजी   Little Brown Sparrows  page no 42

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक     वरील आहेत 

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.                                            

खालील कविता व्हिडिओ दाखवल्याप्रमाणे तालासुरात गा आणि आपल्या वहीत लिहा

  • तुम्हाला इंग्रजी बोलायला शिकायचे आहे ?  मग खालील लिंक वर क्लिक करा आणि सोप्या पद्धतीने इंग्रजी कसे बोलता येईल येईल याचे  आपल्या मराठी भाषेतून असलेले   व्हिडिओ पहा

  • सोप्या पद्धतीने रॉकेट चित्र काढा व रंगवा