♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता 3 री विषय – इंग्रजी Action time 2 page no 36

इयत्ता   3 री     विषय  –   इंग्रजी    Action time 2  page no 36

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक 36  वरील आहेत 

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.                                            

खाली दिलेली वाक्य मोठ्याने वाचून त्याप्रमाणे कृती करा व आपल्या वहीत लिहून काढा 

  • सोप्या पद्धतीने डॉल्फिन चे चित्र

  • तुम्हाला इंग्रजी बोलायला शिकायचे आहे ?  मग खालील लिंक वर क्लिक करा आणि सोप्या पद्धतीने इंग्रजी कसे बोलता येईल येईल याचे  आपल्या मराठी भाषेतून असलेले   व्हिडिओ पहा