♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

32 दशांश अपूर्णांकांची बेरीज दशांश अपूर्णांक | अक्षय गोरे सर

पाचवी स्कॉलरशिप परीक्षेसाठी अतिशय सोप्या पद्धतीने  कोटी अब्ज पर्यंत संख्या वाचन लेखन

https://www.youtube.com/watch?v=vObnql_GnWk&feature=youtu.be मागील व्हिडिओ पुढील व्हिडिओ

Leave a comment