♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ ३ री सेतू अभ्यास दिवस 17

इ ३ री  सेतू अभ्यास दिवस 17 

विषय  – मराठी

तुम्ही ऐकलेल्या एखाद्या गोष्टीविषयी खालील प्रश्नांची उत्तरे  लिहा 

1. तुला गोष्ट आवडली का ?

उत्तर : ………………………………………….

2. काय आवडल?

उत्तर : ………………………………………….

3. गोष्टीत कोण कोण होतं?

उत्तर : ………………………………………….

4. कोणती समस्या आली का?

उत्तर : ………………………………………….

विषय  – गणित


या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

खालील उदाहरणे सोडवा

१. रामने त्याच्याकडील ५६ गोळ्यांतील ३२ गोळ्या शामला दिल्या तर रामजवळ किती गोळ्या राहिल्या ?

२. मनूने ४३ जाईची फुले तर ६६ जुईची फुले आणली, तर जाईच्या फुलांपेक्षा जुईची फुले कितीने जास्त आहेत ?

3) रोहनने १२पुस्तके वाचली व सागरने २२ पुस्तके वाचली. तर सागरने रोहनपेक्षा किती जास्त पुस्तके वाचली ?

4) सीमाकडे १७ फुले आहेत. तर शामलकडे ११ फुले आहेत. शामलकडे सीमापेक्षा किती कमी फुले आहेत ?

5) प्रकाशने एका परीक्षेत ३२ गुण मिळवले आणि तेवढेच गुण जयदीपने मिळवले, तर कोणी जास्त गुण मिळवले ?

विषय  – इंग्रजी 

My self 

खालील  व्हिडिओ पहा व स्वतः विषयी माहिती आपल्या पालकांना इंग्रजीमध्ये सांगा


या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

विषय  – परिसर अभ्यास 

१०. पाण्याविषयी थोडी माहिती


या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक कराखालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

१. पाणी पारदर्शक आहे का ?

उत्तर : ………………………………………….

२. बर्फ उन्हात ठेवल्यावर काय होते?

उत्तर : ………………………………………….

३. पावसाचे पाणी पिण्यायोग्य असते का?

उत्तर : ………………………………………….

खालील चित्राचे निरीक्षण करा


४ पाण्यात खिळा पडलेला दिसतो का ते सांग?

उत्तर : ………………………………………

५. पाण्यात विरघळणार्‍या  पदार्थांचे नावे लिहा?

उत्तर : ………………………………………

६. पाण्याला स्वतःचा आकार असतो का?

उत्तर : ………………………………………

७. पाण्याच्या वाफेला काय म्हणतात?

उत्तर : ………………………………………

८ पाण्याच्या अवस्था किती व कोणत्या?

उत्तर : ………………………………………

९. पावसाळ्यात बिस्किटे का नरमतात?

उत्तर : ………………………………………