♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता 2 री ते १० वी चे  सेतू चाचणी १ प्रश्नपत्रिका  2022-23

इयत्ता 2 री ते १० वी चे  सेतू चाचणी १ विषय निहाय प्रश्नपत्रिका  2022-23

राज्य संशोधन प्रशिक्षण  परिषदे महाराष्ट्र मार्फत  आयोजित केलेला पुनर्रचित सेतू अभ्यास २०२२-२३ ची शालेय स्तरावर 20 जून पासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. 

17 व 18 जून ला पूर्व चाचणी घेण्यात  येणार आहे .  याकरिता खालील   पूर्व चाचणी प्रश्नपत्रिका पीडीएफ स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे .  या  प्रश्नपत्रिकेचे प्रिंट काढून  विद्यार्थ्यांकडून सोडवून घेता येईल. सेतू चाचणी १,सेतू अभ्यास चाचणी क्रमांक १

 सेतू  अभ्यास  व्हाट्सअप वर नियमित मिळवण्याकरिता  आमच्या ग्रुपला खालील लिंक वर क्लिक करून जॉईन  व्हा 

अ. क्र इयत्ताडाऊनलोड करण्यासाठी
इयत्ता २ री  येथे क्लिक करा 
इयत्ता ३ री  येथे क्लिक करा 
इयत्ता ४ थी येथे क्लिक करा 
इयत्ता ५ वी येथे क्लिक करा 
इयत्ता ६ वी येथे क्लिक करा 
इयत्ता ७ वी येथे क्लिक करा 
इयत्ता ८ वी येथे क्लिक करा 
इयत्ता ९  वी येथे क्लिक करा 
इयत्ता १० वी येथे क्लिक करा