♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

सोप्या पद्धतीने जन्माष्टमी चे भेट कार्ड

How to make janmashtami greeting card making अतिशय सोप्या पद्धतीने जन्माष्टमी चे भेट कार्ड  कसे भेटकार्ड कसे तयार   करायचे यासाठी खालील व्हिडिओ पहा 


  • अतिशय सोप्या पद्धतीने 3 या अंकापासून आपण श्रीकृष्णाचे चित्र काढण्याची पद्धत

  • बलसागर भारत होवो बलसागर भारत होवो  गाण्याचे शब्द व  गाणे mp3 मध्ये ऐकण्यासाठी

  • हे राष्ट्र देवतांचे, हे राष्ट्र प्रेषितांचे… गाण्याचे शब्द व  गाणे mp3 मध्ये ऐकण्यासाठी

  • खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे   गाण्याचे शब्द व  गाणे mp3 मध्ये ऐकण्यासाठी

  • जय जय प्रथमेशा गाण्याचे शब्द व  गाणे mp3 मध्ये ऐकण्यासाठी