♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 8 वी सेतू अभ्यास दिवस ११

इ  8  वी  सेतू अभ्यास दिवस  ११

विषय  – भूगोल  


या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

खालील प्रश्न सोडवण्यासाठी  आद्रता व ढग  या पाठाचा अभ्यास करावा 

1) हवेची प्रमुख अंगे सांगा.

उत्तर : ………………………………………….

2) ‘दैनिक तापमान कक्षा’ म्हणजे काय?

उत्तर : ………………………………………….

* अध्ययन अनुभव / कृती 

कृती 1 खालील चित्रांचे निरीक्षण करा.

3 पृथ्वीच्या गोल आकाराचा तापमानावर होणारा नेमका परिणाम स्पष्ट करा.

उत्तर : ………………………………………….

4) हवा व हवामान यातील फरक लिहा.

उत्तर : …………………………………………

5) पृथ्वीच्या परिवलनाचा वाऱ्यांवर कोणता परिणाम होतो?

उत्तर : …………………………………………


6. विषय – हिंदी

सेतू अभ्यास विषय हिंदी याचा अभ्यास करण्यासाठी