♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

बोनस अ‍ॅप PCMC & PMC

खालील बोनस अ‍ॅप मध्ये आपला मार्च २०२३ चा बेसिक टाईप करा वआपला बोनस समोर दिसेल…

Formula Example
तपशिल रक्कम
मुळ पगार
महागाई 42 %
सानुग्रह 20000
आपला एकूण बोनस

श्री.संदिप वाघमोरे

उपशिक्षक जाधववाडी कन्या

MPSC व नोकरी विषयक नियमित अपडेट व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी

  • दररोज सकाळी सात वाजता व्हिडिओ व प्रश्न असलेला आजचा घरचा अभ्यास पीडीएफ मिळवण्यासाठी  व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी

Leave a comment