♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ८ वी विषय- भूगोल 1 स्थानिक वेळ व प्रमाण वेळ page no 1- 3

इयत्ता   ८ वी    विषय-    भूगोल 1  स्थानिक वेळ व प्रमाण वेळ     page no   1- 3

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  1- 3   वरील आहेत 

     घटक समजावून घेण्यासाठी व व्हिडीओ भाग 1 पाहण्यासाठी 

     घटक समजावून घेण्यासाठी व व्हिडीओ भाग 2 पाहण्यासाठी 

व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा .

१   दिनमान म्हणजे काय ?

 उत्तर :- ……………………………………

२    रात्रमान म्हणजे काय ? 

 उत्तर :- ……………………………………

३ परिवलन व सूर्य सापेक्ष स्थिती याची आकृती काढा  ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

४   स्थानिक वेळ कशाला म्हणतात ? .

 उत्तर :- ……………………………………

५.  वेळ लिहिताना a.m व  p.m   लिहितात याचा अर्थ काय ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

दररोजचा ई लर्निंग अभ्यास , शैक्षणिक व्हिडिओ , इत्यादी नियमित मिळवण्यासाठी आमचा टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा  खालील Join Now या बटणावर क्लिक करा