इयत्ता ८ वी विषय – भूगोल २. पृथ्वी चे अंतरंग Page no 10

खालील व्हिडिओ पहा .खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा 

  1.  आपल्या पृथ्वीची निर्मिती किती वर्षांपूर्वी झाली ?

                उत्तर – …………………………………………..

           2  पृथ्वीच्या अंतरंगाचे विभाग प्रामुख्याने कशामुळे पडतात   ? 

        उत्तर – ………………………………………

            3.  भुकवच म्हणजे काय  ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            4 .  पृथ्वीच्या अंतरंगाची आकृती काढा व नावे द्या? 

           उत्तर – …………………………………………..

            5 .  पृथ्वीच्या केंद्रस्थानी किती तापमान असते  ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            6 .भूकवचाचे कोणते दोन भाग पडतात?

           उत्तर – …………………………………………..

            7 . भूखंड प्रामुख्याने कशापासून बनलेले आहेत ? 

           उत्तर – …………………………………………..

      8 भूखंडात कोणते खडक प्रामुख्याने आढळतात ?            

          उत्तर – …………………………………………..

           9 महा सागरी कवच कशाच्या संयोगाने बनलेला आहे    ?            

          उत्तर – ………………………………………….. 

        10 महासागरीय कवचा कोणता खडक प्रामुख्याने आढळतो ? 

          उत्तर – ………………………………………….. 

11  पृथ्वी च्या अंतरंगातील विविध थरांमधील मूलद्रव्यांची नावे  लिहा .

 उत्तर – ………………………………………….. 

Name (required)E-mail (required)Website

Leave a Reply