इयत्ता ७ वी विषय – इतिहास 3 धार्मिक समन्वय Page No.12

खालील व्हिडिओ पहा व खालील प्रश्नांची उत्तरे  आपल्या वहीत  लिहा 

  1.  संत रोहिदास यांनी कोणती शिकवण दिली ?

                उत्तर – …………………………………………..

           2  सूरसागर हे काव्य कोणी लिहिले  ? 

        उत्तर – …………………………………………..

            3.  संत बसवेश्वर यांनी कशाला विरोध केला? 

           उत्तर – …………………………………………..

            4 .   महानुभव पंथाची स्थापना कोणी केली ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            5 .  श्री चक्रधर स्वामी यांनी कशाचा पुरस्कार केला ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            6 . शीख धर्माचे पहिले संस्थापक कोण होते  ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            7 . श्री गुरु नानक यांनी कशावर भर दिला ? 

           उत्तर – …………………………………………..

      8 शिखांचा पवित्र ग्रंथ कोणता   ?            

          उत्तर – …………………………………………..

Name (required)E-mail (required)Website

Leave a Reply