♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ६ वी विषय – इंग्रजी 1.2 Fun and Games with Tara and Friends page no 2

इयत्ता ६ वी      विषय  –   इंग्रजी  1.2 Fun and Games with Tara and Friends    page no 2   

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक 2    वरील आहेत 

    या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                                   

व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा 

  

Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting

(खालील प्रश्नांची उत्तरे सुंदर हस्ताक्षरात वहीत लिहा ) 

1 When do you feel  happy / sad  / angry / scared ?तुम्ही आनंदी केव्हा असता? 

Answer:- ………………………………

2  When do you feel sad  ?तुम्ही दुःखी केव्हा असता? 

Answer:- ………………………………

3.  When do you feel  angry ?तुम्ही रागावलेले केव्हा असता? 

Answer:- ………………………………

4   When do you feel  scared ?तुम्ही भयभीत केव्हा असता ? 

Answer:- ………………………………

Draw a picture of happy sad angry and  scared

अशा प्रकारे आनंद दुःख रागावणे व भयभीत होणे याचे चित्र काढा

  • तुम्हाला माहित आहे का की मोती कसा तयार होतो? मजेशीर माहीती व्हिडिओ स्वरुपात माहिती करुन घेण्यासाठी

  • भित्रा दगड | छान छान गोष्टी अ‍ॅनिमेशन गोष्ट पाहण्यासाठी

दररोजचा ई लर्निंग अभ्यास , शैक्षणिक व्हिडिओ , इत्यादी नियमित मिळवण्यासाठी आमचा टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा  खालील Join Now या बटणावर क्लिक करा