♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ५ वी विषय -गणित संख्याज्ञान Page no 5

इयत्ता  ५ वी   विषय  -गणित  संख्याज्ञान      Page no  5

(सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).

   या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                         
          

व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा      

खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा 

सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास 

   2. Number Work   Page no  5

 या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी  

व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा   


Solve the following Problem in your notebook

(खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा. )


दररोजचा ई लर्निंग अभ्यास , शैक्षणिक व्हिडिओ , इत्यादी नियमित मिळवण्यासाठी आमचा टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा  खालील Join Now या बटणावर क्लिक करा Leave a comment