♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 2 री आजचा सेतू अभ्यास दिवस 19

इ 2 री  आजचा सेतू अभ्यास दिवस 19  |r fruit name

विषय  – मराठी आजचा सेतू अभ्यास

खालील चित्रातील वस्तूंची नावे लिहा

खालील चित्रातील फळांची नावे लिहा

विषय  – गणित आजचा सेतू अभ्यास


या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक कराविषय  – इंग्रजी आजचा सेतू अभ्यास

Activity : 19 Actions through poem

  • English poem
  • poem for kids
  • poem poem

A poem: Butterfly

 खालील कविता वाचा 

Butterfly

Butterfly, butterfly up up up 

Butterfly, butterfly down down down 

Butterfly, butterfly turn around 

Butterfly, butterfly in in in 

Butterfly, butterfly out out out 

Butterfly, butterfly fly in the sky 

Butterfly, butterfly say goodbye. 

 खालील कविता वाचा व म्हणा