♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ.१ली ते १२ वी ची पुस्तके डाऊनलोड

नमस्कार ,

 इयत्ता पहिली ते बारावी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची शालेय पुस्तके बालभारती च्या वेबसाईटवर पीडीएफ स्वरुपात उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्र शासनाची पाठ्यपुस्तके उपलब्ध  होईपर्यंत आपण  आपल्या इयत्तेची ही पाठ्यपुस्तके डाऊनलोड करून  सहज वापरू शकता . 

           ही पाठ्यपुस्तके डाउनलोड कशा प्रकारे करायची ?  त्यासाठी सोप्या पद्धतीने  माहिती मार्गदर्शन करणारा व्हिडिओ, व डायरेक्ट पाठ्यपुस्तक डाऊनलोड करण्याची लिंक हे सर्व  पाहण्यासाठी