♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

10 वी विज्ञान भाग २ E learning Video

No.पाठाचे नावView
1आनुवंशिकता व उत्क्रांतीयेथे क्लिक करा 
2सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग – 1येथे क्लिक करा 
3 सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग – 2 येथे क्लिक करा 
4पर्यावरणीय व्यवस्थापन.येथे क्लिक करा 
5हरित ऊर्जेच्या दिशेनेयेथे क्लिक करा 
6 प्राण्यांचे वर्गीकरणयेथे क्लिक करा 

सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.