♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

10 वी विज्ञान भाग 1 E learning Video

No.पाठाचे नावView
1गुरुत्वाकर्षणयेथे क्लिक करा 
2 मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण..येथे क्लिक करा 
3रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे.येथे क्लिक करा 
4विदयुतधारेचे परिणामयेथे क्लिक करा 
5 उष्णता..येथे क्लिक करा 

सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.