♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता पहिली पेपर अकारीक मूल्यमापन चाचणी-2| 1 st akarik mulyamapan paper Sem 2

iyatta pahili paper, इयत्ता पहिली पेपर, iyatta pahili akarik mulyamapan paper

या ठिकाणी आपणास इयत्ता १ ली अकारीक मूल्यमापन चाचणी सत्र २ ची प्रश्नपत्रिका उपलब्ध होईल.

इयत्ता पहिली अकारीक मूल्यमापन चाचणी -2 pdf download करण्यासाठी

  • दररोज सकाळी सात वाजता व्हिडिओ व प्रश्न असलेला आजचा घरचा अभ्यास पीडीएफ मिळवण्यासाठी  व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी

MPSC व नोकरी विषयक नियमित अपडेट व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी

Leave a comment