♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 6 वी सेतू अभ्यास दिवस 35

इ 6 वी  सेतू  अभ्यास दिवस 35

विषय  – गणित 

संबोध कोपरा –

व्यवहारात दशांश अपूर्णांकांची बेरीज व वजाबाकी करण्यास शिकूया.

1) एका पेन्सिलची किंमत साडेतीन रुपये व वहीची किंमत साडेबारा रुपये आहे. तर पेन्सिल व वही यांची एकूण किंमत किती रुपये होईल ?

2) सुहासने दुकानातून पावणे एकोणचाळीस रुपयाची साखर खरेदी करून दुकानदाराला 50 रुपये दिले. तर दुकानदार सुहासला किती रुपये परत देईल?

सराव कोपरा

प्रश्न 1) खालील बेरजा कर

1) 49.7 मी + 837.54 मी

2) 6185.75 रुपये + 481.25 रुपये

3) 9.56+ 57.96

प्रश्न 2) खालील वजाबाकी कर.

1) 206.35 – 168.22

2) 81.23 – 49.95

.3) 32.60 मी29.75 मी

प्रश्न 1) दिपालीने 525.50 रुपयांची औषधे खरेदी केली आणि 350 रुपयांची पर्स घेतली तर तिने एकूण किती रुपये खर्च केले ?

प्रश्न 2) गेल्या वर्षी किरणची उंची 1.26 मीटर होती. ह्या वर्षी तिची उंची 1.33 मीटर झाली. तर एका वर्षात तिची उंची किती सेमी वाढली?


3. विषय – इंग्रजी

सेतू अभ्यास विषय इंग्रजी याचा अभ्यास करण्यासाठी