♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

सोप्या पद्धतीने कागदापासून गाजर बनवा

सोप्या पद्धतीने गाजर बनवा 

 कागदापासून अशी वस्तू कशी बनवायची हे शिकण्यासाठी खाली व्हिडिओ पहा 

  • सोप्या पद्धतीने कागदापासून स्टार बनवा

  • सोप्या पद्धतीने कागदापासून ससा बनवा