♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

२०. आपुले जगणे …….आपुली ओळख! इ . 9 वी मराठी ऑनलाईन टेस्ट-9 th Marathi Online Test Sandeep sir

२०. आपुले जगणे …….आपुली ओळख! इ . 9 वी मराठी ऑनलाईन टेस्ट Subject- Marathi 9 th class Online Test Sandeep sir 9 वी मराठी ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेली आहे विद्यार्थ्यांनी प्रश्नवाचून काळजीपूर्वक टेस्ट सोडवावी .online test 9 th class सोडवल्या नंतर Submit बटण प्रेस करा व View Score वर क्लिक केल्यास आपल्याला किती मार्क मिळाले व तसेच आपले किती प्रश्न बरोबर आले व कोणते प्रश्न चुकले हे समोर दिसेल.  

   विद्यार्थ्यांनी मिळालेले 9 th Marathi Online Test मधील मार्काचा स्क्रीन शॉट आपल्या शिक्षकांना वर्गाच्या Whats app गृपवर पाठवावा.