इयत्ता ८ वी विषय – गणित दिलेल्या रेषेला समांतर रेषा काढणे पान क्रमांक 13

खालील व्हिडिओ पहा व खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा

सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी  

खालील व्हिडिओ पहा व खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा

Name (required)E-mail (required)Website

Leave a Reply