♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ८ वी विषय- मराठी २. माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे page no 3-4

इयत्ता  ८ वी   विषय- मराठी   २. माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे        page no   3-4

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक    3-4  वरील आहेत 

          पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी 

व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा .

१  लेखक शाळेत गेल्यावर मुले काय करत होती  ?

 उत्तर :- ……………………………………

२   लेखकांनी मुलांना कोणता प्रश्न विचारला ? 

 उत्तर :- ……………………………………

३   देशावर प्रेम करायचे म्हणजे काय करायला हवे ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

४  या पाठातील  पंडित नेहरू विषय  आलेला प्रसंग लिहा ? .

 उत्तर :- ……………………………………

५.  देशावर प्रेम करणे म्हणजे काय असे लेखक सांगतात   ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

६.   आपल्याला देशाला कोणतीही हमी देता यायला हवी   ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

  • घोड्याचा खरा मालक कोण? | छान छान गोष्टी अ‍ॅनिमेशन गोष्ट पाहण्यासाठी

दररोजचा ई लर्निंग अभ्यास , शैक्षणिक व्हिडिओ , इत्यादी नियमित मिळवण्यासाठी आमचा टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा  खालील Join Now या बटणावर क्लिक करा