♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

31 धाराविद्युत आणि विद्युत परिपथ

धाराविद्युत आणि विद्युतघट

"धाराविद्युत आणि विद्युत घंटा "

हा व्हिडिओ व्हाट्सअप वर शेअर करण्यासाठी Whats App बटणावर क्लिक करा