♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

24 3.बल व दाब – वातावरणीय दाब

3.बल व दाब - द्रवाचा दाब

3.बल व दाब - प्लावक बल

हा व्हिडिओ व्हाट्सअप वर शेअर करण्यासाठी Whats App बटणावर क्लिक करा