♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

19 3.बल व दाब संतुलित आणि असंतुलित बले:

3.बल व दाब घर्षण बल

3.बल व दाब जडत्व

हा व्हिडिओ व्हाट्सअप वर शेअर करण्यासाठी Whats App बटणावर क्लिक करा