♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

17 3.बल व दाब प्रस्तावना

आरोग्य व रोग - औषधांचा गैरवापर केल्याने होणारे धोके

3.बल व दाब घर्षण बल

हा व्हिडिओ व्हाट्सअप वर शेअर करण्यासाठी Whats App बटणावर क्लिक करा