♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

22 विस्तार सूत्रे उदाहरणे 2

(a + b)3 चा विस्तार

(a - b )3 चा विस्तार

हा व्हिडिओ व्हाट्सअप वर शेअर करण्यासाठी Whats App बटणावर क्लिक करा