♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

12 मसावी लसावी- सरावसंच 10

पूर्णाक संख्यांचा भागाकार

मसावी लसावी- सरावसंच 11

हा व्हिडिओ व्हाट्सअप वर शेअर करण्यासाठी Whats App बटणावर क्लिक करा