♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता २ री विषय -गणित संख्यांच्या जगात एकवीस ते शंभर 21 ते 100 संख्यांचे अक्षरी लेखन Page no 10

इयत्ता २ री    विषय  -गणित  संख्यांच्या जगात एकवीस ते शंभर  21 ते 100 संख्यांचे अक्षरी लेखन    Page no 10

(सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).

   या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                                   

एकवीस ते शंभर  21 ते 100 संख्यांचे अक्षरी लेखन  व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा      

खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा 
एकवीस ते शंभर  21 ते 100 संख्यांचे अक्षरी लेखन  आपल्या वहीत  लिहा

सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास 

    Let’s read and write in words  Page no 10

Twenty-one to Hundred (Writing numbers from 21 to 100 in words)

व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा   

 या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी      

                             


(खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा. )

Solve the following Problem in your notebook
दररोजचा ई लर्निंग अभ्यास , शैक्षणिक व्हिडिओ , इत्यादी नियमित मिळवण्यासाठी आमचा टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा खालील Join Now या बटणावर क्लिक कराLeave a comment