इयत्ता 6 वी विषय मराठी डॉक्टर कलाम यांचे बालपण Home Study

 खालील व्हिडिओ पूर्ण  पहा खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा https://youtu.be/tgBYRPUd_hM खालील…

सविस्तर वाचा इयत्ता 6 वी विषय मराठी डॉक्टर कलाम यांचे बालपण Home Study

इयत्ता 5 वी विषय मराठी व्हल्हवा र व्हल्हवा Home Study

 खालील व्हिडिओ पूर्ण  पहा  https://youtu.be/4S7kFc_cNJc खालील कविता  वरील व्हिडीओ पाहून  म्हणा व…

सविस्तर वाचा इयत्ता 5 वी विषय मराठी व्हल्हवा र व्हल्हवा Home Study

इयत्ता 3 री विषय मराठी पडघम वरती टिपरी पडली Home Study

 खालील व्हिडिओ पूर्ण  पहा  https://youtu.be/h4JcM1Wyhy4 खालील कविता  वरील व्हिडीओ पाहून  म्हणा व…

सविस्तर वाचा इयत्ता 3 री विषय मराठी पडघम वरती टिपरी पडली Home Study

इयत्ता ४ थी विषय मराठी नाट्यछटा आम्हालाही हवाय मोबाईल Home Study

 खालील व्हिडिओ पूर्ण  पहा व खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा https://youtu.be/3Oc0dHFGfk8 हा संवाद…

सविस्तर वाचा इयत्ता ४ थी विषय मराठी नाट्यछटा आम्हालाही हवाय मोबाईल Home Study

इयत्ता 5 वी विषय परिसर अभ्यास भाग १ पृथ्वीचे फिरणे Home Study

 खालील व्हिडिओ पूर्ण  पहा व खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा https://youtu.be/_3mn-OOtE1U खालील प्रश्नांची…

सविस्तर वाचा इयत्ता 5 वी विषय परिसर अभ्यास भाग १ पृथ्वीचे फिरणे Home Study

इयत्ता 3 री विषय परिसर अभ्यास भाग अबब किती प्रकारचे प्राणी Home Study

 खालील व्हिडिओ पूर्ण  पहा व खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा https://youtu.be/P9a5FEtx8S4 खालील प्रश्नांची…

सविस्तर वाचा इयत्ता 3 री विषय परिसर अभ्यास भाग अबब किती प्रकारचे प्राणी Home Study

इयत्ता 4 थी विषय परिसर अभ्यास भाग 1 सजीवांचे परस्परांशी नाते 2 Home Study

 खालील व्हिडिओ पूर्ण  पहा व खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा https://youtu.be/4K-HAvDhqT4 खालील प्रश्नांची…

सविस्तर वाचा इयत्ता 4 थी विषय परिसर अभ्यास भाग 1 सजीवांचे परस्परांशी नाते 2 Home Study

इयत्ता पाचवी विषय गणित रोमन संख्या चिन्ह Home Study

 खालील व्हिडिओ पूर्ण  पहा व खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा https://youtu.be/uKv6PGGIeeU 1 ते…

सविस्तर वाचा इयत्ता पाचवी विषय गणित रोमन संख्या चिन्ह Home Study

इयत्ता तिसरी विषय गणित चौकोन त्रिकोण आणि वर्तुळ Home Study

 खालील व्हिडिओ पूर्ण  पहा व खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा https://youtu.be/zSYOiNbwXtE  आयताला किती…

सविस्तर वाचा इयत्ता तिसरी विषय गणित चौकोन त्रिकोण आणि वर्तुळ Home Study